Docència

ACTIVITAT DOCENT (ANY ACADÈMIC 2016/2017)
TEACHING ACTIVITY (ACADEMIC YEAR 2016/2017)
 
ASSIGNATURES DE GRAU I DOCTORAT
UNDERGRADUATE AND GRADUATE COURSES
 

Graus

 

Física

 • Biofísica
 • Fenòmens Col·lectius i Transicions de Fase
 • Física Computacional
 • Física de l’Estat Sòlid
 • Física dels Medis Continus
 • Física Estadística
 • Física Quàntica
 • Fonaments de Laboratori
 • Fonaments de Mecànica
 • Fonaments d'Ones, Fluids i Termodinàmica
 • Història de la Física
 • Laboratori de Física Moderna
 • Magnetisme i Superconductivitat
 • Mecànica
 • Mètodes Matemàtics per a la Física I
 • Mètodes Matemàtics per a la Física II
 • Micro i Nanotecnologia
 • Pla d'Acció Tutorial
 • Sistemes Fora de l'Equilibri
 • Termodinàmica
 • Treball Final de Grau

Biologia

 • Física

Bioquímica

 • Física

Biotecnologia

 • Física

Ciències Ambientals

 • Física

Ciències Biomèdiques

 • Física

Enginyeria Biomèdica

 • Biomecànica
 • Fonaments de Mecànica, Ones, Fluids i Termodinàmica

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

 • Càlcul d’una variable
 • Física Quàntica

Enginyeria de Materials

 • Materials Funcionals

Enginyeria Informàtica

 • Física

Matemàtiques

 • Física

Química

 • Física 1

 

 

Màsters

 

Enginyeria Biomèdica

 • Mecànica de Biofluids

Física Avançada

 • Ampliació de Física Estadística
 • Ampliació de Mecànica Teòrica
 • Dinàmica de Transicions de Fase i Sistemes Desordenats
 • Sistemes Fora de l’Equilibri i Sistemes Complexos
 • Tècniques Espectroscòpiques i de Caracterització

Fonaments de Ciència de Dades

 • Xarxes Complexes

Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

 • Ampliació de Física
 • Física i Química en Context

Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica

 • Biologia de Sistemes Computacional
 • Curs Avançat en Simulació Molecular
 • Fonaments de Mecànica Estadística
 • Matèria Condensada
 • Mecànica Estadística de No Equilibri
 • Modelització a la multiescala
 • Multiescala, Mètodes Coarse Grain i Mètodes Mixtos
 • Sistemes Complexos
 • Soft Matter

Nanociència i Nanotecnologia

 • Fenòmens a la Nanoescala
 • Modelització i Simulació
 • Nanomagnetisme i Espintrònica
 • Nanomaterials
 • Sistemes Col·loïdals