Grups de Recerca

FÍSICA ESTADÍSTICA
STATISTICAL PHYSICS

Descripció

El grup porta a terme recerca en diferent aspectes de la fonamentació de la física estadística en i fora d'equilibri, així com en la seva aplicació en diferents àmbits de la física, la química i la biologia. El grup ha abordat l'estudi de les propietats mecàniques i col·lectives en sistemes d'interès biològic, tal com és el cas dels virus, els motors moleculars o el comportament de colònies de microorganismes. També s'ha interessat per l'estudi de les propietats mecàniques dels materials a la nanoescala, la matèria tova, l'especificitat de l'aigua sota confinament i en entorns biològics o la cinètica de nucleació.


Investigadors

Joan Codina Sala
Giancarlo Franzese
Martin Johannes Goethe
M. Carmen Miguel López
Eloy Navarro Argemí
Ignacio Pagonabarraga
Agustín Pérez Madrid
David Reguera López
Miguel Rubí Capaceti
Oriol Vilanova Gabarrón


Pàgina web del grup: http://fmc.ub.edu/statphysgroup/