Grups de Recerca

FÍSICA NO LINEAL
NONLINEAR PHYSICS

Descripció

Fem recerca bàsica en matèria condensada tova. Estudiem dinàmiques d'organització i autoorganització, inestabilitats i formació de patrons en fluids simples i complexos, matèria activa i sistemes vius. Fem recerca interdisciplinària entre la física (transport, fluctuacions, hidrodinàmica, microfluïdica, col·loids) i la biologia (cèl·lules, membranes, motors moleculars, fluids biomimètics i biofluids). Des d'un punt de vista metodològic, combinem investigació experimental amb teoria i simulacions numèriques. El grup es va formar l’any 2001 i ha rebut finançament de la Generalitat de Catalunya en totes les convocatòries d’ajuts als grups de recerca consolidats des de la seva formació.


Investigadors

Ricard Alert Zenon
Jaume Casademunt Viader
Aurora Hernández Machado
Lluís Hernández Navarro
Marta Ibañes Míguez
Antonio Ortiz Ambriz
Jordi Ortín Rull
Ramon Planet Latorre
José María Sancho Herrero
Jordi Soriano Fradera
Pietro Tierno