Grups de Recerca

GRUP DE MAGNETISME
GROUP OF MAGNETISM

Descripció

La recerca que desenvolupa el grup explora el camp d'intersecció entre els camps magnètics estàtics i giratoris, les baixes i ultrabaixes temperatures i la interacció amb radiació de microones en materials magnètics i superconductors. Entre les línies principals d'investigació destaquen la deflagració magnètica quàntica, l'efecte d'ones acústiques sobre el comportament magnètic de diversos sistemes, l'efecte Doppler rotacional en ressonància magnètica, fenòmens de commensurabilitat en superconductors de tipus-II nanoestructurats, l'estat intermedi en superconductors tipus-I i la mesura de propietats de sistemes híbrids formats per capes alternes de materials magnètics i superconductors.


Investigadors

Gianluca Arauz Garofalo
Antoni García Santiago
Joan Manel Hernàndez Ferràs
Nahuel Statuto
Javier Tejada Palacios


Pàgina web del grup: http://www.ub.edu/gmag/