Personal Information

Teresa Castan Vidal

Informació personal
Telèfon 934039196
Despatx 6.12
email tcastanvub.edu
ORCID 0000-0003-3113-9892
Grups de recercaMaterials: Transicions de fase i Sistemes multiescala