Grups de Recerca

MATERIALS: TRANSICIONS DE FASE I SISTEMES MULTIESCALA
MATERIALS: PHASE TRANSITIONS AND MULTI-SCALE SYSTEMS

Descripció

Materials: Transicions de fase i Sistemes multiescala


Investigadors

Teresa Castan Vidal
Lluís Mañosa Carrera
Antoni Planes Vila
Enric Stern Taulats
Eduard Vives Santa-Eulàlia